Kishu - fena

Miyabi No Shizuka Go Sunen Miyabisou

import JAPONSKO

narozená 15.1.2021

 
 

Rodokmen:

Výstavy:

  Datum Výstava Třída Známka Diplom
1 9.7.2021 CACIB Nitra (SK) štěně VN1  
2 10.7.2021 CACIB Nitra (SK) štěně VN1  
3 11.7.2021 CACIB Nitra (SK) štěně VN1  
    SLOVENSKÝ ŠAMPION ŠTĚŇAT      
4 18.7.2021 CAC Mladá Boleslav dorost VN1  
5 24.7.2021 Klubová výstava KCHMPP Mikulov dorost VN1  
6 1.8.2021 CACIB Klatovy dorost VN1  
7 6.8.2021 CACIB Koper (SLO) dorost VN1  
7.8.2021 CACIB Koper (SLO) dorost VN1  
9 8.8.2021 CACIB Koper (SLO) dorost VN1  
    SLOVENSKI UP SLOVENIAN HOPE      
    ISTRA WINNER      
10 14.8.2021 CACIB Brno dorost VN1  
11 15.8.2021 CACIB Brno dorost VN1  
12 20.8.2021 CACIB Bratislava dorost VN1  
13 22.8.2021 CACIB Bratislava dorost VN1  
14 5.9.2021 CAC Olomouc dorost VN1  
15 25.9.2021 CACIB Nitra (SK) dorost VN1  
16 26.9.2021 CACIB Nitra (SK) dorost VN1  
17 3.10.2021 WDS Brno dorost VN1 WORLD PROMISE PUPPY 2021  
18 10.10.2021 CACIB České Budějovice dorost VN1